ВІДЕОАРХІВ


22 БЕРЕЗНЯ 2023 рокунауково-практична онлайн конференція

«ЧЕТВЕРТА КОНФЕРЕНЦІЯ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ»


Вступне слово


Модераторка


Губська Олена Юріївна, президентка УАФМ, д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені 0.0. Богомольця


Метаболічний синдром крізь призму метагеномних досліджень мікробіому


Моисеенко Валентина Олексіївна, академік НАН ВО України, д.мед.н., професорка НМУ імені 0.0. Богомольця, член WG0, ERA-EDTA, ISN

Діагностичний пошук та лікувальні стратегії при синдромі диспепсії


Височина Ірина Леонідівна, д.мед.н, професорка, завідувачка кафедри сімейної медицини ФПО та пропедевтики внутрішньої медицини ДМА

Кишкова проникність - Що? Де? Як?


Губська Олена Юріївна, президентка УАФМ, д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені 0.0. Богомольця
Генетико-метаболічні наслідки стресу війни та можливості їх подолання


Турова Людмила Олександрівна, к.мед.н., вчена-генетик, нейрогенетик, перинатолог, нутрігенетик- дієтолог, кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені 0.0. БогомольцяФонова тривога та агрипнія - соматичні проблеми


Чабан Олег Созонтович, д.мед.н., професор, академік НАН ВО України, фахівець в області психіатрії, психотерапії та медичної психології. Завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені 0.0. Богомольця


Імунопатогенетичні особливості лікування та профілактики вірусної інфекції


Курченко Андрій Ігорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені 0.0. Богомольця
Можливості корекції розладів сну та настрою під час травмуючих подій воєнного часу


Губська Олена Юріївна, президентка УАФМ, д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені 0.0. Богомольця


Розлади кишково-мозкової взаємодії та можливості корекції в практиці функціональної медицини за підтримки Асіно


Губська Олена Юріївна, президентка УАФМ, д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені 0.0. Богомольця