ВІДЕОАРХІВ


23 ЛЮТОГО 2023 рокусемінар

«ЧОЛОВІЧЕ І ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я»


СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ НЕЗАПАЛЬНОГОХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ


Засєда Юрій Ігорович, д.мед.н, головний лікap клініки «Чоловіче здоров’я +», президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне Товapиство Чоловічого Здоpов’я тa Гендеpу», вiцепрезидент Національної Ліги психотерапії, психосоматики та медичної психології України (Київ)


СЕКСУАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ЖІНОК В УМОВАХ ВІЙНИ


Ромащенко Оксана Василівна, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ „Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова НАМН України” (Київ)
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ЖІНОК ДІТОРОДНОГО ВІКУ


Мойсеєнко Валентина Олексіївна, професорка, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини No 2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Університетська клініка, Smart Medical Center, член WGO, ERA-EDTA, ISN (Київ)


ЕТІОЛОГІЯ, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХПРОТОЗОЙНИХ КИШКОВИХХВОРОБ ЛЮДИНИ


Похил Сергій Іванович, д.мед.н., ст.н.с., завідувач лабораторії нових та маловивчених інфекційних захворювань ДУ «Інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» (Харків)


МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖІНОЧОЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ


Скляр Надія Іванівна, к. мед. н., ст.н.с., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» (Харків)