ВІДЕОАРХІВ


05 КВІТНЯ 2022 рокунауково-практична конференція

«ПРАКТИЧНА МЕДИЦИНА У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС»


ФУНКЦІОНАЛЬНІ РОЗЛАДИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА ЇХ ЗАГОСТРЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ


Мойсеєнко Валентина Олексіївна, д.мед.н., професорка Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини No 2, Smart Medical Center


ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ З ОГЛЯДУ СУЧАСНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ


Селюк Мар’яна Миколаївна, к.мед.н., професорка Українська військова академія, кафедра терапії

ПОСТТРАВМАТИЧНА ІМУНОСУПРЕСІЯ: КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ


Мальцев Дмитро Валерійович, к.мед.н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, НДІ експериментальної та клінічної медициниДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ПЛАНОВИХ ТА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ В ПРОКТОЛОГІЇ. ЩО РОБИТИ ЛІКАРЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ПРОКТОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ?


Шамрай Дмитро Вікторович, к.мед.н., колопроктолог, хірург, керівник Центру лазерної проктологіїНЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В УРОЛОГІЇ


Засєда Юрій Ігорович, д.мед.н, головний лікap клініки «Мужское здоpовье», президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне Товapиство Чоловічого Здоpов’я тa Гендеpу», вiцепрезидент Національної Ліги психотерапії, психосоматики та медичної психології України