«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ»