СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Третя Всеукраїнська конференція з Функціональної Медицини

науково-практична конференція

«Третя Всеукраїнська конференція з Функціональної Медицини»

Коморбідність на тлі коронавірусної хвороби з точки зору лікаря функціональної медицини

26-27 ЖОВТНЯ 2021

КИЇВ

Актуальні питання продовження молодості

науково-практична конференція з міжнародною участю

Перша конференція по глобальному довголіттю

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОДОВЖЕННЯ МОЛОДОСТІ»

28 ЖОВТНЯ 2021

КИЇВ

КОМОРБІДНІСТЬ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю

«КОМОРБІДНІСТЬ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»

28-29 ЖОВТНЯ 2021

КИЇВ

КОМОРБІДНИЙ ПАЦІЄНТ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

науково-практичний онлайн семінар

«КОМОРБІДНИЙ ПАЦІЄНТ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ»

10 ЛИСТОПАДA 2021

КИЇВ

ІНТЕГРАТИВНИЙ ФОРУМ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ ТА КОЛОПРОКТОЛОГІВ

науково-практичний семінар

«ІНТЕГРАТИВНИЙ ФОРУМ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ ТА КОЛОПРОКТОЛОГІВ»

23 ЛИСТОПАДА 2021

КИЇВ

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ

науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю

«ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ»

24 ЛИСТОПАДA 2021

КИЇВ

ПРАКТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

науково-практична конференція з міжнародною участю

«ПРАКТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»

15 ГРУДНЯ 2021

ЛЬВІВ