СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

другий онлайн семінар

«ІМУНОЛОГІЯ В НЕВРОЛОГІЇ»

29 КВІТНЯ 2021 року

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»

Асоціація фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації

Українська асоціація функціональної медицини

УЧАСНИКИ:

фахівці-неврологи, клінічні імунологи, інфекціоністи, сімейні лікарі, терапевти, педіатри, психіатри, медичні генетики, гастроентерологи, нутриціологи, дієтологи.

МОДЕРАТОР ЗАХОДУ:

Мальцев Дмитро Валерійович - к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця

Конференція проводиться згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій,
які проводитимуться у 2021 році.


Сертифікат учасника – 10 балів БПР. Бали зараховуються при атестації відповідно до наказу МОЗ від 22.02.2019 №446.


Участь для лікарів БЕЗКОШТОВНА.


ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

 •   Імунологічні аспекти коронавірусної інфекції
 •    Сучасні можливості молекулярної алергодіагностики 
 •    Сучасні підходи в лікуванні неврологічних розладів
 •    Медикаментозне лікування ДЦП
 •    Генетика неврологічних розладів
 •   Застосування пробіотиків при неврологічних розладів 
 •   імунодіагностика
 •   імунотерапія
 •   імунореабілітація
 •   імуномодуляція
 •   нейроімунологія
 •   імунопсихіатрія
 •   мікробіоміка
 •   імуногенетика

ДОПОВІДАЧІ ЗАХОДУ:


Марушко Ю.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця

Мальцев Д.В., к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця

Горбенко В.Ю., невролог вищої категорії, ведучий спеціаліст відділення трансплантації тканин і пуповинної крові 4 клінічної лікарні м. Києва

Волянський А.Ю., д.мед.н, завідувач лабораторії імунореабілітології ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»

Турова Л.О., к.мед.н., старший науковий співробітник кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О. Богомольця

Манжалій Е.Г., к.мед.н, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини НМУ імені О.О. Богомольця

Мойсеєнко В.О., д.мед.н., професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця

Пінський Л.Л., д.мед.н., професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця