СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь в онлайн науково-практичній конференції з міжнародною участю

«КОМОРБІДНІСТЬ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»,

пам’яті заслуженого діяча науки, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, д.мед.н., професора Георгія Йосиповича Бурчинського у рамках заходів, присвячених 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

яка відбудеться 28-29 жовтня 2021 року.

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ТОВ «Юстон Інфо»

УЧАСНИКИ:

Запрошуються сімейні лікарі, терапевти, нефрологи, гепатологи, гастроентерологи, ендокринологи, педіатри, дієтологи, нутриціологи, інфекціоністи та лікарі інших спеціальностей

МОДЕРАТОРКА:

Губська О.Ю., д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології ПДО НМУ імені О.О. Богомольця, президент УАФМ

Конференція проводиться згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році.


Сертифікат учасника – 20 балів БПР. Бали зараховуються при атестації відповідно до наказу МОЗ від 22.02.2019 №446.


Участь для лікарів БЕЗКОШТОВНА.


ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

День перший

 •   Сучасні міжнародні стандарти діагностики і лікування внутрішніх хвороб та хвороб внутрішніх органів на тлі коморбідності
 •   Covid 19, постковідний синдром в клініці внутрішніх хвороб
 •   Гастроенетрологічні захворювання та коморбідність
 •   Ураження кишковика та коморбідність
 •   Порушення кишкового мікробіому як передумова формування хронічних неінфекційних захворювань
 •   Хронічні інфекційні та неінфекційні захворювання печінки
 •   Актуальні проблеми сучасної нефрології та гемодіалізу
 •   Гострі та хронічні ураження нирок та поліморбідність

Майстер-класи від провідних нефрологів з :

 •   Лікування поліморбідних хворих допомогою мобільного апарату штучної нирки;
 •   Сучасні неінвазійні методи діагностики кардіоренального синдрому
 •   Мультидисциплінарні підходи
 •   Імунологічні аспекти поліморбідних уражень внутрішніх органів

Другий день

 •   5P медицина. Основні стратегії, напрямки, рекомендації ВООЗ і їх відображення в підходах персоналізованої медицини.
 •   Оцінка генетичних ризиків захворювань. Шкали генетичного ризику та біологічного віку.
 •   Мутації і поліморфізм генів. Основи генетики та аналізу геному в персоналізованій медицині.
 •   Клітинна трансплантація: історія розвитку, біоетичні та правові аспекти, перспективи в лікуванні черепно-мозкової травми.
 •   Інструменти діагностики в превентивній медицині.
 •   Метилювання та фолатний цикл. Підходи до діагностики порушень з клінічним розбором.
 •   Фармакогенетика. Системи детоксикації ксенобіотиків та шляхи персоналізації терапії.
 •   Мікробіом кишечника – підходи до діагностики та корекції станів.

ДОПОВІДАЧІ:

 1.   Кучин Ю.Л. ректор НМУ імені О.О.Богомольця, д.мед.н., професор
 2.   Губська О.Ю. д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології ПДО НМУ імені О.О. Богомольця, президент УАФМ
 3.   Мойсеєнко В.О. академік НАНВО України, д.мед.н., професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця
 4.   Осьодло Г.В., д.мед.н, професорка, начальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії
 5.   Голубовська О.А. д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця
 6.   Анастасій І.А. к.мед.н., доцент кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця
 7.   Зайцев І.А. д.мед.н., професор кафедри терапії, інфекціоних хвороб і дерматовенерології ПДО НМУ імені О.О. Богомольця
 8.   Кондратюк В.Є. д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О.Богомольця
 9.   Курченко А.І. д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології й алергології з курсом медичної генетики НМУ імені О.О.Богомольця
 10.   Турова Л.О. к.мед.н., с.н.с кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О. Богомольця
 11.   Чабан Т.В. д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб ОдНМУ
 12.   Зінчук О.М. д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Львівського НМУ імені Данила Галицького
 13.   Кравченко Т.Г. к.мед.н., доцент НМУ імені О.О.Богомольця
 14.   Шипулін В.П. д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця
 15.   Дудар І.О. д.мед.н., професорка, ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
 16.   Коляда О.К. к.б.н., заступник директора з наукових питань лабораторії Діаген
 17.   Крижановська Н.К. к.м.н., засновник Клініки персоналізованої медицини
 18.   Павлов А.І. к.м.н., лікар відділу нейротравми, ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова» НАМН України
 19.   Кірієнко В.А. к.мед.н., доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб і дерматовенерології ПДО НМУ імені О.О. Богомольця
 20.   Красюк І.В. к.мед.н., доцент, кафедри терапії, інфекційних хвороб і дерматовенерології ПДО НМУ імені О.О. Богомольця
 21.   Шіфріс І.М. к.мед.н., с.н.с., ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
 22.   Кравчук А.Д. лікар відділення госпітальної нефрології МНЦ
 23.   Алексєєва В.В. к.мед.н., завідувачка відділення еферентних (екстракор-поральних) методів лікування МНЦ