СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ»

24-25 БЕРЕЗНЯ 2021 року

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації»

Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»

ТОВ «Юстон Інфо»

УЧАСНИКИ:

фахівці-імунологи, алергологи, терапевти, отоларингологи, педіатри, дерматологи та сімейні лікарі.

МОДЕРАТОР ЗАХОДУ:

Курченко Андрій Ігорович - д.мед.н., професор, завідувач кафедри імунології та алергології з секцією медичної генетики, віце-президент ВГО «УТФІАІ»


ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

 •   Імунологічні аспекти коронавірусної інфекції
 •    Актуальні питання in vivo тестів
 •    Сучасні можливості молекулярної алергодіагностики
 •    Діагностика та контроль астми
 •   Алерген – специфічна імунотерапія
 •   Імунологічні аспекти терапії псоріазу та атопічного дерматит
 •   Сучасні методи діагностики алергії

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

 •    тези мають відповідати тематиці Форуму;
 •    до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше;
 •    обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису,
     текст тез друкується на аркуші паперу формату А-4 (210х297 мм),
     поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу тексту по 2 см;
     файли у форматі MS Word,
     шрифт TimesNewRoman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал - 1,5,
     без ручних перенесень.

Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

 •    ініціали та прізвище авторів(а);
 •    назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом);
 •    назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;
 •    текст тез.

Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не розглядаються.

Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації.


У рамках конференції буде опублікований збірник тез-доповідей (додаток до фахового журналу №4 «Імунологія та алергологія, наука і практика»). Всіх бажаючих запрошуємо прийняти участь. Вартість 1 тези-доповіді – 300 грн (вартість включає пересилка Укрпоштою).

Тези приймаються до 10 березня.

Оплату за тези прохання перерахувати за наступними реквізитами:

ТОВ «Юстон Інфо»

р/р UA 653052990000026009036217849

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Формулювання платежу - участь у конференції.