СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

науково-практична онлайн конференція

«ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я. РЕПРОДУКЦІЯ»

29 БЕРЕЗНЯ 2021 року

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»

ДУ "Інститут Урології НАМН України"

ВГО «Українське міждисциплінарне Товариство Чоловічого Здоров’я та Гендеру»

ТОВ «Юстон Інфо»

УЧАСНИКИ:

урологи, андрологи, сексопатологи, ендокринологи, імунологи, гінекологи, репродуктологи.

МОДЕРАТОРИ ЗАХОДУ:

Заседа Юрій Ігорович - д.мед.н, головний лікap клініки «Мужское здоpовье», президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне Товapиство Чоловічого Здоpов’я тa Гендеpу», Віцепрезидент Національної ліги з психотерапії.


Борис Олена Миколаївна - д.мед.н, професор, директор клініки репродуктивних технологій УДІР.


Конференція проводиться згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році.

Сертифікат учасника – 10 балів БПР. Бали зараховуються при атестації відповідно до наказу МОЗ від 22.02.2019 №446.

Участь для лікарів БЕЗКОШТОВНА.


ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

 •   Запальні захворювання чоловічих статевих органів
 •    Проблеми чоловічої плодючості
 •    Гормональні порушення репродуктивної та сексуальної функції
 •    Діагностика та лікування ериктильної дисфункції
 •   Алгоритм корекції синдрому передчасного сім’явиверження
 •   Методи регенеративної медицини в сексології та андрології (фокусна ударно-хвильова терапія, терапія аутоплазмою (PRP), терапія мезенхимальними стовбуровими клітинами та екзосомами МСК)
 •   Захворювання, що передаються статевим шляхом. Методи діагностики
 •   Протоколи лікування та діагностики сімейних пар, що планують вагітність

ДОПОВІДАЧІ:

 • Заседа Ю.І., д.мед.н, головний лікap клініки «Мужское здоpовье», президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне Товapиство Чоловічого Здоpов’я тa Гендеpу», Віцепрезидент Національної ліги з психотерапії.
 • Книгавко О.В., д.мед.н., професор кафедри урології, нефрології та андрології ХНМУ
 • Мойсеєнко В.О., д.мед.н., професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця
 • Борис О.М., д.мед.н, професорка, директор клініки репродуктивних технологій УДІР
 • Подольський В.В., д.мед.н., професор, завідуючий відділенням «Проблем здоров’я жінок фертильного віку» ДУ «ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
 • Ромащенко О.В., д.мед.н., професорка ДУ «Інститут урології НАМН України»
 • Мальцев Д.В., к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця, секретар Асоціації фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації
 • Турова Л.О., к.мед.н., с.н.с. кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О. Богомольця
 • Стусь В.П., д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії ДЗ "ДМА"
 • Волянський А.Ю., д.мед.н, завідувач лабораторії імунореабілітології ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»

У рамках конференції буде опублікований збірник тез-доповідей (додаток до фахового журналу №2 «Чоловіче здоров’я. Гендерна та психосоматична медицина»). Всіх бажаючих запрошуємо прийняти участь. Вартість 1 тези-доповіді – 300 грн (вартість включає пересилка Укрпоштою).

Тези приймаються до 17 лютого 2021 року.

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

 •    тези мають відповідати тематиці Конференції;
 •    до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше;
 •    обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису,
     текст тез друкується на аркуші паперу формату А-4 (210х297 мм),
     поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу тексту по 2 см;
     файли у форматі MS Word,
     шрифт TimesNewRoman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал - 1,5,
     без ручних перенесень.

Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

 •    ініціали та прізвище авторів(а);
 •    назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом);
 •    назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;
 •    текст тез.

Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не розглядаються.

Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації.


Оплату за тези прохання перерахувати за наступними реквізитами:

ТОВ «Юстон Інфо»

р/р UA 653052990000026009036217849

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Формулювання платежу - участь у конференції.