СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь в науково-практичній онлайн конференції

«НЕЙРОІМУНОЛОГІЯ ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ»,

яка відбудеться 23 вересня 2021 року

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Рамаданова НАМН України»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»

Асоціація фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації

УЧАСНИКИ:

фахівці-неврологи, клінічні імунологи, інфекціоністи, сімейні лікарі, терапевти, педіатри, психіатри, медичні генетики, гастроентерологи, нутриціологи, дієтологи

МОДЕРАТОРИ ЗАХОДУ:

Лiсяний Микола Іванович - член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач відділом нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Рамаданова НАМН України»

Мальцев Дмитро Валерійович - к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця, секретар Асоціації фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації

Доповідачі:

Лисяний М.І.член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор;

Мойсеєнко В.О. академік НАН ВО України, д.мед.н., професорка;

Курченко А.І. д.мед.н., професор;

Мальцев Д.В. к.мед.н., доцент;

Федірко В.О.д.мед.н., професор;

Соколова Л.І.д.мед.н., професорка;

Пінський Л.Л.д.мед.н., професор;

Манжалій Е.Г.д.мед.н.;

Волянський А.Ю.д.мед.н.;

Турова Л.О. к.мед.н.

Конференція проводиться згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році.


Сертифікат учасника – 10 балів БПР. Бали зараховуються при атестації відповідно до наказу МОЗ від 22.02.2019 №446.


Участь для лікарів БЕЗКОШТОВНА.


ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

І блок

 •   Історія нейроімунології
 •   Предмет і задачі нейроімунології
 •   Імунна система ЦНС
 •   Патогенез нейроімунних захворювань
 •   Організація медичної допомоги пацієнтам з нейроімунними захворюваннями
 •   Проблеми і перспективи дослідів в області нейроімунології
 •   Класифікація нейроімунних захворювань людини
 •   Нейроімунологічні аспекти коронавірусної інфекції

ІI Блок

 •   Інфекційні ураження ЦНС
 •   Герпесвірусні нейроінфекції
 •   Токсоплазмоз мозку
 •   Опортуністичні нейроінфекції
 •   Неврологічні прояви імунодефіцитів
 •   Автоімунні демієлінізу́юч захворювання ЦНС
 •   Автоімуні лимбічні енцефаліти
 •   PANS/PITANDS/PANDAS
 •   Автоімунні нервово-м’язові захворювання
 •   Автоімунні та паранеопластичні полінейропатії
 •   Імунологічні аспекти епілептичних синдромів
 •   Імунологічні аспекти болю
 •   Імунологічні аспекти нейродегенеративних захворювань

ІII Блок

 •   Імунотерапія в неврології
 •   Імунотерапія психіатрічних захворювань
 •   Сучасне імуномоделююче лікування автоімунних демієлінізуючих захворюваньС
 •   Показання до імуноглобулінотерапії в неврології
 •   Препарати моноклональних антитіл в неврології
 •   Неврологічні аспекти імунопрофілактики
 •   Неврологічні аспекти СНІДу
 •   Профілактика нейроімунних захворювань людини