СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь в онлайн науково-практичній конференції

«ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я. РЕПРОДУКЦІЯ»

23 лютого 2023 р.

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»

ВГО «Українське міждисциплінарне Товариство Чоловічого Здоров’я та Гендеру»

ТОВ «Юстон Інфо»

УЧАСНИКИ:

фахівці-урологи, андрологи, сексопатологи, нефрологи, ендокринологи, імунологи.

МОДЕРАТОР:

Заседа Юрій Ігорович, д.мед.н, головний лікap клініки «Чоловіче здоров'я +», президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне Товapиство Чоловічого Здоpов’я тa Гендеpу», Віцепрезидент Національної ліги з психотерапії.


Перегляд для всіх учасників БЕЗКОШТОВНИЙ.

ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

 1.   Запальні захворювання чоловічих статевих органів
 2.   Проблеми чоловічої плодючості
 3.   Гормональні порушення репродуктивної та сексуальної функції
 4.   Діагностика та лікування ериктильної дисфункції
 5.   Алгоритм корекції синдрому передчасного сім’явиверження
 6.   Методи регенеративної медицині в сексології та андрології (фокусна ударно-хвильова терапія, терапія аутоплазмою (PRP), терапія мезенхимальними стовбуровими клітинами та екзосомами МСК)
 7.   Захворювання, що передаються статевим шляхом. Методи діагностики
 8.   Протоколи лікування та діагностики сімейних пар, що планують вагітність

ДОПОВІДАЧІ:

 • Заседа Ю.І., д.мед.н, головний лікap клініки «Мужское здоpовье», президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне Товapиство Чоловічого Здоpов’я тa Гендеpу», Віцепрезидент Національної ліги з психотерапії
 • Стусь В.П., д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології ДЗ «ДМА»
 • Книгавко О.В., д.мед.н., професор кафедри урології, нефрології та андрології ХНМУ
 • Гурженко Ю.М., д.мед.н., професор, ДУ "Інститут урології НАМН України"
 • Ромащенко О.В., д.мед.н., професор, завідуючий відділенням «Проблем здоров’я жінок фертильного віку» ДУ «ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
 • Мойсеєнко В.О., д.мед.н., професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця/li>
 • Мальцев Д.В.,к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця, секретар Асоціації фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації

У рамках конференції буде опублікований збірник тез-доповідей (додаток до фахового журналу №1 2023 «Чоловіче здоров’я. Гендерна та психосоматична медицина», журнал категорії В, Включено до переліку наукових фахових видань України, Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України 29.06.2021 No 735).

Всі бажаючі запрошуються до участі. Вартість публікації 1 тези-доповіді (1 стор. А4, шрифт 14):

електронний примірник - 300 грн,

друкований примірник – 500 грн (у вартість входить пересилка нп або укрпошта).

Також кожен бажаючий може розмістити статтю у фаховому виданні «Чоловіче здоров’я.Гендерна та психосоматична медицина», вартість публікації статті - 300 грн одна сторінка (текст А4, 14 кегель, інтервал 1,5).

Тези приймаються до 28 лютого 2023 року.

Оплату за тези прохання перерахувати за наступними реквізитами:

ТОВ «Юстон Інфо»

Юр. Адреса: Київ, 03061, вул. А.Волошина, 2, кв.130

ЄДРПОУ 43486440

IBAN UA 653052990000026009036217849

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

УВАГА! У формулюванні платежу обов’язково вказувати за тези-доповідей.

При підготовці тез-доповідей просимо дотримуватися таких вимог:

• тези мають відповідати тематиці заходу;

• до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше;

• обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису, текст тез друкується на аркуші паперу формату А-4 (210х297 мм), поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу тексту по 2 см; файли у форматі MS Word, шрифт TimesNewRoman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал - 1,5, без ручних перенесень.

Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

• прізвище та ініціали автора(ів);

• назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом);

• назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;

• текст тез.

Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не розглядаються.

Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації.

З вимогами до написання статей можна ознайомитися на наукометричному сайті журналу «Чоловіче здоров’я. Гендерна та психосоматична медицина» за посиланням https://ujmh.net/index.php/journal/about/submissions