СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

друга науково-практична онлайн конференція

«НЕЙРОІМУНОЛОГІЯ ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ»,

08 ГРУДНЯ 2022 року

МОДЕРАТОРИ ЗАХОДУ:

Лiсяний Микола Іванович - член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач відділом нейроімунології
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Рамаданова НАМН України»

Курченко Андрій Ігорович - дд.мед.н., професор, завідувач кафедри імунології та алергології з секцією медичної генетики
НМУ імені О.О. Богомольця, віце-президент ВГО «УТІАІФ»

Мальцев Дмитро Валерійович - к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця,
секретар Асоціації фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації


ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

І блок

 •   Історія нейроімунології
 •   Предмет і задачі нейроімунології
 •   Імунна система ЦНС
 •   Патогенез нейроімунних захворювань
 •   Організація медичної допомоги пацієнтам з нейроімунними захворюваннями
 •   Проблеми і перспективи дослідів в області нейроімунології
 •   Класифікація нейроімунних захворювань людини
 •   Нейроімунологічні аспекти коронавірусної інфекції

ІI Блок

 •   Інфекційні ураження ЦНС
 •   Герпесвірусні нейроінфекції
 •   Токсоплазмоз мозку
 •   Опортуністичні нейроінфекції
 •   Неврологічні прояви імунодефіцитів
 •   Автоімунні демієлінізу́ю  захворювання ЦНС
 •   Автоімуні лимбічні енцефаліти
 •   PANS/PITANDS/PANDAS
 •   Автоімунні нервово-м’язові захворювання
 •   Автоімунні та паранеопластичні полінейропатії
 •   Імунологічні аспекти епілептичних синдромів
 •   Імунологічні аспекти болю
 •   Імунологічні аспекти нейродегенеративних захворювань

ІII Блок

 •   Імунотерапія в неврології
 •   Імунотерапія психіатрічних захворювань
 •   Сучасне імуномоделююче лікування автоімунних демієлінізуючих захворюваньС
 •   Показання до імуноглобулінотерапії в неврології
 •   Препарати моноклональних антитіл в неврології
 •   Неврологічні аспекти імунопрофілактики
 •   Неврологічні аспекти СНІДу
 •   Профілактика нейроімунних захворювань людини
 •   Медична генетика