СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

науково-практична онлайн конференція

«ЧЕТВЕРТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ІМУНОЛОГІВ, АЛЕРГОЛОГІВ, МІКРОБІОЛОГІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ (за участю міжнародних спеціалістів)»

19-21 ЖОВТНЯ 2022 року

МОДЕРАТОРИ ЗАХОДУ:

Мінухін Валерій Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології та мікробіології ХМАПО, директор ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»

Курченко Андрій Ігорович, дд.мед.н., професор, завідувач кафедри імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О. Богомольця, віце-президент ВГО «УТІАІФ»


Напрями роботи Четвертого національного форуму:

 1.    Проблеми фундаментальної, клінічної та лабораторної імунології та алергології.
 2.    Актуальні питання теорії і практики боротьби з інфекційними хворобами. Соціально значущі, емерджентні та реемерджентні інфекції.
 3.    Первинні і вторинні імунодефіцити.
 4.    Імунологія репродуктивного здоров'я.
 5.    Загальна мікробіологія: систематика, екологія, фізіологія, біохімія мікроорганізмів.
 6.    Медична мікробіологія: біологічні властивості і роль мікроорганізмів та їх асоціацій при інфекційних і соматичних захворюваннях.
 7.    Вірусологія, молекулярна генетика.
 8.    Сучасна паразитологія в гуманній та ветеринарній медицині.
 9.    Антибіотикотерапія та антибіотикорезистентність.
 10.    Стан, перспективи розробки, стратегія використання імунобіологічних, промікробних, про- та пребіотичних препаратів на сучасному етапі.
 11.    Раціональна фармакотерапія імунопатологій і алергічних захворювань у дітей і дорослих.
 12.    Імуномоделююча та імунотропна терапія.
 13.    Актуальні питання вакцинопрофілактики.
 14.    Біотехнологія і генна інженерія.
 15.    Імунологічні аспекти дерматології.
 16.    Імунологічні аспекти геронтології
 17.    Медична генетика