СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

науково-практичної конференції

«ЧЕТВЕРТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ІМУНОЛОГІВ, АЛЕРГОЛОГІВ, МІКРОБІОЛОГІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ (за участю міжнародних спеціалістів)»

(реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ)

Проведення заходу узгоджено з НАМН України, затверджено МОЗ України та внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році.

Науково-практична конференція відбудеться 19-21 жовтня 2022 року у режимі on-line.

ОРГАНІЗАТОРИ:

Національна академія медичних наук України

Міністерство охорони здоров’я України

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

ВГО «Українське товариство фахівцівз імунології, алергології та імунореабілітації»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ТОВ «Юстон Інфо»

УЧАСНИКИ:

До участі запрошуються фахівці з імунології, мікробіології, алергології, паразитології, спеціалісти клінічної медицини, сімейні лікарі, генетики, лікарі-лаборанти, фармацевти.

МОДЕРАТОРИ ЗАХОДУ:

Мінухін Валерій Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології та мікробіології ХМАПО, директор ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»

Курченко Андрій Ігорович, дд.мед.н., професор, завідувач кафедри імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О. Богомольця, віце-президент ВГО «УТІАІФ»


Напрями роботи Четвертого національного форуму:

 1.    Проблеми фундаментальної, клінічної та лабораторної імунології та алергології.
 2.    Актуальні питання теорії і практики боротьби з інфекційними хворобами. Соціально значущі, емерджентні та реемерджентні інфекції.
 3. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, та постковідний синдром.
 4.    Первинні і вторинні імунодефіцити.
 5.    Імунологія репродуктивного здоров'я.
 6.    Загальна мікробіологія: систематика, екологія, фізіологія, біохімія мікроорганізмів.
 7.    Медична мікробіологія: біологічні властивості і роль мікроорганізмів та їх асоціацій при інфекційних і соматичних захворюваннях.
 8.    Вірусологія, молекулярна генетика.
 9.    Сучасна паразитологія в гуманній та ветеринарній медицині.
 10.    Антибіотикотерапія та антибіотикорезистентність.
 11.    Стан, перспективи розробки, стратегія використання імунобіологічних, промікробних, про- та пребіотичних препаратів на сучасному етапі.
 12.    Раціональна фармакотерапія імунопатологій і алергічних захворювань у дітей і дорослих.
 13.    Імуномоделююча та імунотропна терапія.
 14.    Актуальні питання вакцинопрофілактики.
 15.    Біотехнологія і генна інженерія.
 16.    Імунологічні аспекти дерматології.
 17.    Імунологічні аспекти геронтології
 18.    Медична генетика

Вартість участі у Форумі (організаційний внесок) становить:

Форма участі Внесок
Публікація тез (отримання збірника матеріалів конференції у електронному вигляді) 100 грн
Публікація тез (отримання збірника матеріалів конференції у паперовому вигляді та сертифікату) 300 грн
Публікація тез (отримання збірника матеріалів конференції у паперовому вигляді та сертифікату) та їх поштова пересилка 400 грн
Вільний слухач (отримання електронного сертифікату учасника конференції) безкоштовно

Журнал «ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА» - публікація статті – 300 грн / сторінка https://immunology.org.ua/index.php/journal/about/submissions

ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ «Аннали Мечниковського Інституту» - публікація статті http://www.imiamn.org.ua/journal.htm Вимоги до оформлення статей розміщені на веб-сторінці www.imiamn.org.ua .

 • Робочі мови конференції:

  українська та англійська.
 • Текст тез або статті разом з копією квитанції про сплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну адресу specradad6461801@ukr.net

 • При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

 • тези мають відповідати тематиці Форуму;
 • до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше;
 • обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису, текст тез друкується на аркуші паперу формату А-4 (210х297 мм), поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу тексту по 2 см; файли у форматі MS Word, шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал - 1,5, без ручних перенесень.
 • Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

 • прізвище та ініціали автора(ів);
 • назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом);
 • назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;
 • текст тез.
 • Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не будуть розглядатися.

  Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації.


EXAMPLE
 • Оплата за тези :

 • Тези приймаються до 21 жовтня 2021 р. включно.

  Оплату за тези або організаційний внесок прохання перерахувати за наступними реквізитами:

  ТОВ «Юстон Інфо»

  ЄДРПОУ 43486440

  IBAN: UA 653052990000026009036217849

  ПРИВАТБАНК

  Формулювання платежу - Прізвище першого автора тез ПРИКЛАД Петров_4 форум.
Відповідальний секретар оргкомітету:

технічний секретар ДУ «ІМІ НАМН»: Давиденко Марина Борисівна

Тел.: (057) 731-31-51

Факс.: (057)731-34-69

E-mail: iminamn@ukr.net