АРХІВ ЗАХОДІВ

науково-практична конференція

«ТРЕТІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ІМУНОЛОГІВ, АЛЕРГОЛОГІВ, МІКРОБІОЛОГІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 135-РІЧЧЮ ДУ «ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І. І. МЕЧНИКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

ТРЕТІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ІМУНОЛОГІВ

ОРГАНІЗАТОРИ:

Національна академія медичних наук України

Міністерство охорони здоров’я України

ДУ «інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова національної академії медичних наук України»

ВГО «Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського

Тов «Юстон Інфо»

УЧАСНИКИ:

фахівці з імунології, мікробіології, алергології, паразитології, спеціалісти клінічної медицини, сімейні лікарі, генетики, лікарі-лаборанти, фармацевти.

Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 434 від 30.09.2020 р.

Проведення заходу узгоджено з НАМН України, затверджено МОЗ України
та внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році.

Науково-практична конференція відбудеться на базі
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» (м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16).

НАПРЯМИ РОБОТИ ТРЕТЬОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ:

 •    ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» – 135 років: минуле, сьогодення, майбутнє
 •    Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, та постковідний синдром 
 •    Проблеми фундаментальної, клінічної та лабораторної імунології та алергології
 •    Актуальні питання теорії і практики боротьби з інфекційними хворобами. Соціально значущі, емерджентні та реемерджентні інфекції
 •    Первинні і вторинні імунодефіцити
 •    Загальна мікробіологія: систематика, екологія, фізіологія, біохімія мікроорганізмів
 •    Медична мікробіологія: біологічні властивості і роль мікроорганізмів та їх асоціацій при інфекційних і соматичних захворюваннях
 •    Вірусологія, молекулярна генетика
 •    Сучасна паразитологія в гуманній та ветеринарній медицині
 •    Антибіотикотерапія та антибіотикорезистентність
 •    Стан, перспективи розробки, стратегія використання імунобіологічних, промікробних, про- та пребіотичних препаратів на сучасному етапі
 •    Раціональна фармакотерапія імунопатологій і алергічних захворювань у дітей і дорослих
 •    Імуномоделююча та імунотропна терапія
 •    Актуальні питання вакцинопрофілактики
 •    Біотехнологія і генна інженерія
 •    Медична генетика
 •    Імунологічні аспекти дерматології
 •    Проблеми геронтології

Вартість участі у Форумі (організаційний внесок) становить:

Форма участі Внесок
Активна участь (доповідь (пленарна/стендова), публікація тез, отримання матеріалів конференції, сертифікату та ін.) 300 грн
Активна участь (доповідь (пленарна/стендова), публікація тез, отримання матеріалів конференції, сертифікату та ін.) та поштова пересилка матеріалів 360 грн
Заочна участь (публікація тез, отримання збірника матеріалів конференції та сертифікату) 200 грн
Заочна участь (публікація тез, отримання збірника матеріалів конференції, сертифікату та їх поштова пересилка) 260 грн
вільний слухач (отримання електронного сертифікату учасника конференції) безкоштовно

Журнал «ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА» - 250 грн (1 стор. статті А4) https://immunology.org.ua/index.php/journal/about/submissions

ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ «Аннали Мечниковського Інституту» - 150 грн (1 стор. статті). http://www.imiamn.org.ua/journal.htm Вимоги до оформлення статей розміщені на веб-сторінці www.imiamn.org.ua .

 • Робочі мови конференції:

  українська, російська, англійська.
 • Матеріали тез або статті, копію квитанції про сплату з зазначенням прізвища учасника потрібно прикріпити до заповненої реєстраційної форми (знаходиться за посиланням)

 • Вимоги до оформлення тез:

 • тези мають відповідати тематиці конференції;
 • до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше;
 • обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису, текст тез друкується на аркуші паперу формату А-4 (210х297 мм), поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу тексту по 2 см; файли у форматі MS Word, шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал - 1,5, без ручних перенесень.
 • Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

 • прізвище та ініціали автора(ів);
 • назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом);
 • назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;
 • текст тез.
 • Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не будуть розглядатися.

  Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації.


EXAMPLE
 • Оплата за тези :

 • Тези приймаються до 14 травня 2021 р. включно.

  Оплату за тези або організаційний внесок прохання перерахувати за наступними реквізитами:

  ТОВ «Юстон Інфо»

  р/р UA 653052990000026009036217849

  АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

  Формулювання платежу - участь у Форумі або тези-доповіді.
Відповідальний секретар оргкомітету:

учений секретар ДУ «ІМІ НАМН»: Воронкіна Ірина Анатоліївна

Тел.: (057)731-42-62, 731-31-51

Факс.: (057)731-34-69 E-mail: iminamn@ukr.net

E-mail: iminamn@ukr.net