SEMINARS & CONFERENCES

IV Національний конгрес

Конгрес проводиться на базі Буковинського державного медичного університету та у відповідності до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 р.» в online форматі.

На Конгресі будуть висвітлені найважливіші питання та результати останніх наукових розробок та досліджень у сфері клінічної імунології та алергології, представлені провідними фахівцями з багатьох країн світу. Гнучкий цифровий формат Конгресу створений для сприяння підвищення безперервного професійного розвитку лікарів шляхом участі у тематичних симпозіумах та удосконалення практичних навиків у майстер-класах.

Місце проведення конгресу та адреса оргкомітету: Буковинський державний медичний університет, пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002, https://www.bsmu.edu.ua/zagalni-vidomosti/kontakti-ta-rekviziti/

 • Офіційні мови конференції:

  українська, англійська, російська
 • Форми участі:

 • усна доповідь з публікацією тез/статті
 • стендова доповідь з публікацією тез/статті
 • тільки публікація тез/статті
 • вільний слухач
 • Умови участі у Конгресі:

 • Тези будуть опубліковані у додатку до журналу «Клінічна імунологія та алергологія: наука і практика», який внесений до переліку наукових фахових видань України та міжнародних наукометричних баз.

 • Вимоги до оформлення тез:

 • тези мають відповідати тематиці конференції;
 • до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше;
 • обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису, текст тез друкується на аркуші паперу формату А-4 (210х297 мм), поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу тексту по 2 см; файли у форматі MS Word, шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал - 1,5, без ручних перенесень.
 • Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

 • ініціали та прізвище авторів(а);
 • назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом);
 • назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;
 • текст тез.
 • Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не будуть розглядатися.

  Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації.

 • Оплата за тези :

 • Вартість публікації тез (1-2 стор.) - 300 грн. (вартість включає пересилка Укрпоштою).

  Оплату за тези прохання перерахувати за наступними реквізитами:

  ТОВ «Юстон Інфо»

  р/р UA 653052990000026009036217849

  АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

  Формулювання платежу - участь у Конгресі, тези доповіді.

  ТОВ «Юстон Інфо»: info@yuston.info

  Тези разом із квитанцією про оплату приймаються до 1 травня 2021 року на адреси: kongressia@gmail.com, info@yuston.info