АРХІВ ЗАХОДІВ

науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ»

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації»

Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»

ТОВ «Юстон Інфо»

УЧАСНИКИ:

фахівці-імунологи, алергологи, терапевти, отоларингологи, педіатри, дерматологи та сімейні лікарі.


Сертифікат учасника – 15 балів БПР, які зараховуються при атестації відповідно до наказу МОЗ від 22.02.2019 №446

МОДЕРАТОР ЗАХОДУ:

Курченко Андрій Ігорович - д.мед.н., професор, завідувач кафедри імунології та алергології з секцією медичної генетики, віце-президент ВГО «УТФІАІ»


ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

 •   Імунологічні аспекти коронавірусної інфекції
 •    Актуальні питання in vivo тестів
 •    Сучасні можливості молекулярної алергодіагностики
 •    Діагностика та контроль астми
 •   Алерген – специфічна імунотерапія
 •   Імунологічні аспекти терапії псоріазу та атопічного дерматит
 •   Сучасні методи діагностики алергії

ДОПОВІДАЧІ ЗАХОДУ:


Курченко А.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Турова Л. О.,к.мед.н., кафедра імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Свідро О.В., к.мед.н., кафедра імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Губська О.Ю., д.мед.н., завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Удовенко Н.С., к.мед.н., кафедра імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Д-р Крістіан Харвенегг, CEO Macro Array Diagnostics (Відень, Австрія)

Федорук Г.В., к.мед.н., кафедра імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Родінкова В.В., д.біол.н., професорка кафедри фармації ВНМУ ім. М.І. Пирогова (Вінниця, Україна)

Царик В.В., к.мед.,н., кафедра імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Речкіна О.О., д.мед.н., завідуюча відділенням дитячої пульмонології та алергології Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського (Київ, Україна)

Юр’єв С.Д., асистент кафедри клінічної імунології та алергології з курсом медичної генетики НМУ ім. О.О. Богомольця

Мальцев Д.В., к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

 •    тези мають відповідати тематиці Форуму;
 •    до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше;
 •    обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису,
     текст тез друкується на аркуші паперу формату А-4 (210х297 мм),
     поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу тексту по 2 см;
     файли у форматі MS Word,
     шрифт TimesNewRoman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал - 1,5,
     без ручних перенесень.

Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

 •    ініціали та прізвище авторів(а);
 •    назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом);
 •    назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;
 •    текст тез.

Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не розглядаються.

Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації.


У рамках конференції буде опублікований збірник тез-доповідей (додаток до фахового журналу №4 «Імунологія та алергологія, наука і практика»). Всіх бажаючих запрошуємо прийняти участь. Вартість 1 тези-доповіді – 300 грн (вартість включає пересилка Укрпоштою).

Тези приймаються до 10 жовтня.

Оплату за тези прохання перерахувати за наступними реквізитами:

ТОВ «Юстон Інфо»

р/р UA 653052990000026009036217849

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Формулювання платежу - участь у конференції.