SEMINARS & CONFERENCES

Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю

«COVID 19 ТА ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ. ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ»

яка відбудеться 8 грудня 2021 року

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»

ТОВ «Юстон Інфо»

УЧАСНИКИ:

імунологи, інфекціоністи, терапевти, сімейні лікарі, гастроентерологи, неврологи, кардіологи, вірусологи.

МОДЕРАТОР:

Волянський Андрій Юрійович - д.мед.н, завідувач лабораторії імунореабілітології ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» (Харків, Україна)


Сертифікат учасника – 20 балів БПР. Бали зараховуються при атестації відповідно до наказу МОЗ від 22.02.2019 №446.

Доповідачі:

Волянський Андрій Юрійович д.мед.н, завідувач лабораторії імунореабілітології ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»

Мойсеєнко В.О. академік НАНВО України, д.мед.н., професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця

Курченко А.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології й алергології з курсом медичної генетики НМУ імені О.О.Богомольця

Голубовська О.А. д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця

Губська О.Ю., д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології ПДО НМУ імені О.О. Богомольця, президент УАФМ

Манжалій Еліна Георгіївна д.мед.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця НМУ ім. О.О. Богомольця

Мальцев Дмитро Валерійович, к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця, секретар Асоціації фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

  1.   Діагностика та моніторинг за збудником нової коронавірусної інфекції SARS-CoV 2
  2.   Особливості клінічного перебігу та напрями патогенетичної терапії COVID-19
  3.   COVID-19 як системний процес: погляд кардіологів, неврологів, гастроентерологів та інших спеціалістів
  4.   Постковідний синдром: діагностика, проблеми та перспективи медичної реабілітації пацієнтів
  5.   Наукові та практичні питання вакцинації населення. Стан популяційного імунітету при COVID-19
  6.   Вірусні гепатити: сучасні методи діагностики, лікування та профілактики
  7.   Вакцинація грипу під час епідемії COVID-19