СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь в онлайн семінарі

«МІКРОБІОТА - КИШКІВНИК – МОЗОК У ПАТОГЕНЕЗІ НЕВРОЛОГІЧНИХ ХВОРОБ»,

яка відбудеться 2 вересня 2021 р.

МІКРОБІОТА - КИШКІВНИК – МОЗОК У ПАТОГЕНЕЗІ НЕВРОЛОГІЧНИХ ХВОРОБ

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»

Асоціація фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації

УЧАСНИКИ:

фахівці-неврологи, клінічні імунологи, інфекціоністи, сімейні лікарі, терапевти, педіатри, психіатри, медичні генетики, гастроентерологи, нутриціологи, дієтологи

Конференція проводиться згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році.


Сертифікат учасника – 10 балів БПР. Бали зараховуються при атестації відповідно до наказу МОЗ від 22.02.2019 №446.


Участь для лікарів БЕЗКОШТОВНА.


ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

 •   Сучасні підходи в лікуванні неврологічних розладів
 •   Медикаментозне лікування ДЦП
 •   Генетика неврологічних розладів
 •   Застосування пробіотиків при неврологічних розладів
 •   імунодіагностика
 •   імунотерапія
 •   імунореабілітація
 •   імуномодуляція
 •   нейроімунологія
 •   імунопсихіатрія
 •   мікробіоміка
 •   імуногенетика

ДОПОВІДАЧІ:

Мальцев Д.В., к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця

Бойко Я.Є., д.мед.н., професорка кафедри клінічної імунології та алергології ЛНМУ імені Данила Галицького, керівник клініки дитячої імунології та ревматології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, національний координатор PRINTO в Україні.

Турова Л.О., к.мед.н., старший науковий співробітник кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О. Богомольця

Мойсеєнко В.О., д.мед.н., професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця

МОДЕРАТОР ЗАХОДУ:

Мальцев Дмитро Валерійович - к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця