СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

науково-практичний семінар

«ІМУНОЛОГІЯ В НЕВРОЛОГІЇ»

26 жовтня 2023 року

МОДЕРАТОР ЗАХОДУ:

Мальцев Дмитро Валерійович, к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, секретар Асоціації фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації


ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:

 •    Імунологічні аспекти коронавірусної інфекції
 •    Сучасні можливості молекулярної алергодіагностики
 •    Сучасні підходи в лікуванні неврологічних розладів
 •    Медикаментозне лікування ДЦП
 •    Генетика неврологічних розладів
 •    Застосування пробіотиків при неврологічних розладів
 •    Імунотерапія неврологічних і психіатричних захворювань
 •    імунодіагностика
 •    імунотерапія
 •    імунореабілітація
 •    імуномодуляція
 •    нейроімунологія
 •    імунопсихіатрія
 •    мікробіоміка
 •    імуногенетика