СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній онлайн конференція з міжнародною участю

«СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ: ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ»

яка відбудеться 14 вересня 2023 р. на платформі www.yuston.info

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»

ТОВ «Юстон Інфо»

УЧАСНИКИ:

лікарі наступних спеціальностей: стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, пародонтологія, щелепово-лицева хірургія.

МОДЕРАТОР:

Синиця Володимир Валерійович, к.мед.н., заступник декана, доцент кафедри терапевтичної стоматології стоматологічного факультету ЛНМУ імені Данила ГалицькогоКонференція присвячена важливим питанням сучасної стоматологічної науки і практики.


Конференція передбачає розгляд наступних питань:

 1.    Етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування захворювань твердих тканин зуба, пульпи зуба та періапікальних тканин.
 2.    Проблемні питання пародонтології, в світлі сучасних досліджень етіології, патогенезу діагностики та лікування захворювань пародонту.
 3.    Патологічні процеси слизової оболонки порожнини рота, їх зв’язок із загальносоматичною патологією.
 4.    Бойова травма щелепово-лицевої області: особливості надання медичної допомоги пораненим.
 5.    Використання комп’ютерних технологій в стоматології.

У представлених доповідях будуть розглянуті питання диференціальної діагностики та лікування захворювань пародонту, слизової оболонки порожнини рота, ендодонтичної патології. Особливості сучасних технік реставраційного пломбування дефектів твердих тканин зуба. Специфіка бойової травми щелепово-лицевої ділянки. Інші важливі аспекти сучасної стоматології

Перегляд для всіх учасників БЕЗКОШТОВНИЙ.

У рамках конференції буде опублікований збірник тез-доповідей. Всі бажаючі запрошуються до участі. Вартість публікації 1 тези-доповіді (1 стор. А4, шрифт 14): електронний примірник - 350 грн, друкований примірник – 500 грн (пересилка за рахунок отримувача).

 • При підготовці тез-доповідей просимо дотримуватися таких вимог:

 • тези мають відповідати тематиці заходу;
 • до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше;
 • обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису, текст тез друкується на аркуші паперу формату А-4 (210х297 мм), поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу тексту по 2 см; файли у форматі MS Word, шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал - 1,5, без ручних перенесень.
 • Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

 • прізвище та ініціали автора(ів);
 • назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом);
 • назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;
 • текст тез.
 • Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не будуть розглядатися.

  Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації.


 • Оплата:

 • Тези приймаються до 14 вересня 2023 року.

  Оплату за тези прохання перерахувати за наступними реквізитами:

  ТОВ «Юстон Інфо»

  р/р UA 653052990000026009036217849

  АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

  УВАГА! У формулюванні платежу – Оплата за тези!!!

EXAMPLE

Для всіх організаційних питань звертайтесь, будь ласка, до ТОВ «Юстон Інфо»:

Ганна Ткач 097 392-37-01, a.tkach@yuston.info

Владислав Пшеничний 097 195-41-41, director@yuston.info